Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrody.pl/artykul,id_m-13,t-przygotowanie_oczka_wodnego_do_zimy.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2008-11-22

Przygotowanie oczka wodnego do zimy

W ogrodach przydomowych zawsze znajdzie się jakaś praca do wykonania. Szczególnie przed nadejściem zimy, jest wiele prac porządkowych. Posiadacze oczek wodnych dodatkowo powinni przyjrzeć się swojemu “akwenowi”. Aby w następnym roku mogli cieszyć się widokiem rybek pływających w oczku, a także roślin wodnych rosnących w wodzie należy w okresie jesiennym wykonać gruntowne porządki.

Prace wstępne

Oczko wodne

W okresie, kiedy z drzew zaczynają opadać liście dobrze jest, o ile oczywiście jest to możliwe zakryć powierzchnię oczka siatką, w ten sposób zabezpieczymy wodę przed zanieczyszczeniem liśćmi, a sobie zaoszczędzimy pracy.

Nie powinno się dopuszczać, aby liście opadały na dno zbiornika, należy je jak najczęściej odławiać. Uschnięte części roślin wodnych należy również niezwłocznie usunąć z wody.Jeżeli dopuści się do opadnięcia liści oraz części roślin na dno, woda w zbiorniku zostanie zanieczyszczona. Będą one rozkładać się na dnie, pochłaniając dodatkowo tlen. W takim środowisku rozwijają się bakterie i jest możliwość powstawania trującego gazu – siarkowodoru.

Co z wodą

Wszelkie prace w oczku można wykonywać, gdy temperatura wody wynosi minimum +10°C.

W zależności od wielkości oczka wodnego stosujemy odpowiedni sposób jego oczyszczenia i przygotowania do zimy. W zbiornikach dużych, o głębokości powyżej 1m, prawidłowo wykonanych, o pochylonych ścianach woda może pozostać na zimę.

Jeżeli ryby pozostają w oczku wodnym, zaleca się oczyszczenie dna z zalegającego go mułu, ponieważ powstający z niego trujący gaz - siarkowodór negatywnie wpływa na organizm ryb.

Ponadto, tak zanieczyszczona woda ma zdecydowanie obniżoną zawartość tlenu, niezbędnego do życia ryb.

Do usunięcia mułu może posłużyć tzw. odkurzacz do oczek wodnych. Przed tym zabiegiem koniecznie trzeba usunąć ryby ze zbiornika.

Zabezpieczenie roślin

Jeżeli woda została usunięta ze zbiornika, a rośliny zostały posadzone w dnie oczka należy je zabezpieczyć. Można okryć je grubą warstwą liści, albo suchych traw. Podobnie można okryć rośliny rosnące przy brzegu.

Rośliny posadzone w pojemnikach, można przenieść do chłodnego, w miarę nasłonecznionego pomieszczenia.

Rośliny zimujące w napełnionym wodą zbiorniku należy przygotować do okresu zimowego. Zeschnięte oraz zwiędnięte części roślin trzeba odciąć. Warto zostawić nad powierzchnią wody, wystające pędy roślin, dzięki czemu po zamarznięciu wody, do głębszych jej warstw będzie dostarczany tlen.

Rośliny pływające, których korzenie zawieszone są swobodnie w wodzie, najlepiej odłowić i umieścić w akwarium, w widnym oraz chłodnym pomieszczeniu.

Jednak większość roślin w oczkach wodnych nie wymaga zabezpieczeń, mogą one pozostać, powinny dobrze przezimować w wodzie.

Ryby oraz zwierzęta wodne

Ryby z małych oraz płytkich oczek wodnych, gdzie woda zostanie spuszczona, można umieścić na okres zimy w akwariach, beczkach lub zbiornikach znajdujących się w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 1-2ºC. Jeżeli jest taka możliwość, można przenieść ryby do dużego stawu, jednak problemem może być ich wyłowienie na wiosnę.

Jeżeli ryby pozostaną w zbiornikach podstawowym warunkiem jest jego odpowiednie napowietrzenie. Po zamarznięciu powierzchni wody, praktycznie nie ma szans na przedostanie się tlenu do wody. Jest to najczęstsza przyczyna śmierci ryb, następuje przez uduszenie.

Istnieje kilka sposobów napowietrzania zbiorników. Często ich właściciele wycinają przeręble, jednak powstające wibracje mogą okazać się niebezpieczne dla ryb. Ponadto czynność tę trzeba by wykonywać co jakiś czas, bowiem przeręble ponownie zamarzają.

Należy dodać, że ryby w tym okresie wymagają spokoju oraz ciszy, nawet chodzenie po lodzie jest niewskazane. Wywołany niepokój może być powodem choroby ryb. Również żaby, które mogą zimować w zbiorniku, źle znoszą takie sytuacje. Tak więc nie poleca się tego sposobu na dostarczenie tlenu rybom.

Niewielką ilość tlenu można dostarczyć zanurzając snopek słomy w wodzie. Wewnątrz snopka woda nie powinna zamarznąć. Można też okryć powierzchnię oczka folią, rozłożoną na wcześniej wykonanym stelażu. Zabezpiecza ona powierzchnię wody przed zamarzaniem do temperatury (-12 ) - (-15)ºC, pod warunkiem że oczko znajduje się na dobrze nasłonecznionym terenie.

W sprzedaży dostępne są również specjalne tabletki do napowietrzania. Z tabletek tych umieszczonych w zbiorniku powoli uwalnia się nadtlenek wodoru, który rozkłada się na tlen i wodę. Działanie takiej tabletki w zależności od ilości ryb, wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia trwa 1-2 miesiące.

Jednak najskuteczniejsze są urządzenia specjalnie przystosowane do natleniania wody.

Może to być grzałka elektryczna małej mocy, umieszczona na pływaku. Woda jest ogrzewana w jednym miejscu, i tam nie zamarza, powstaje rodzaj przerębla. Należy co kilka dni, w zależności od warunków atmosferycznych włączać ją na jakiś czas.

Można również zakupić pompę napowietrzającą oczka wodne w okresie zimowym. Pompę należy odpowiednio dobrać - w zależności od ilości wody w oczku. Jest to urządzenie w miarę tanie, również eksploatacja z powodu małego poboru prądu nie jest droga.

Dodatkowo pompę napowietrzającą można wykorzystać w lecie, przy wysokich temperaturach powietrza również do napowietrzania oczka.