Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrody.pl/artykul,id_m-19,t-rośliny_wskaźnikowe_gleb.html
Autor: RCh / Data: 2009-08-04

Rośliny wskaźnikowe gleb

Obserwując rośliny występujące w naszym otoczeniu można szybko i pewnie określić warunki glebowe panujące np. w miejscu, gdzie planujemy utworzyć ogród. Niektóre rośliny rosną tylko tam, gdzie występują korzystne dla nich czynniki ziemne np. odpowiedni rodzaj podłoża lub odczyn gleby, jej wilgotność, zasobność w sole mineralne lub występujące tam zanieczyszczenia, a także nasłonecznienie terenu. Są to “rośliny wskaźnikowe”. Umiejętność prawidłowego odczytania warunków glebowych na podstawie roślin występujących w terenie przydaje się również w trakcie uprawy naszego ogrodu, pozwala na stosowanie określonych zabiegów uprawowych np. spulchniania gleby, nawożenia, nawadniania i innych, a przede wszystkim doboru roślin do uprawy.

Fiołek trójbarwny rośnie na glebach kwaśnych Fot: Wikipedia (licencja GNU)

Rozpoczynamy cykl artykułów, w których opiszemy te gatunki, które są “roślinami wskaźnikowymi” dla poszczególnych rodzajów gleb.

Oczywiście można dokonać odpowiednich badań gleby i ustalić jej rodzaj. Jednak w przypadku ogrodów przydomowych, charakterystyczne rośliny występujące na jego terenie w połączeniu z innymi cechami gruntu, pozwolą określić jakiego rodzaju rośliny będą dobrze rozwijać się w naszym ogrodzie i jakie zabiegi agrotechniczne należy zastosować w czasie ich uprawy, aby efekty naszej pracy były zadawalające.

Jak “korzystać” z roślin wskaźnikowych

Określenie warunków glebowych na podstawie roślin wskaźnikowych jest sposobem szybkim i pewnym, wymaga jednak pewnej wprawy. Ponadto trzeba kierować się kilkoma zasadami. Rośliny wskaźnikowe powinny być zdrowe, dobrze wykształcone oraz występować w większych grupach, a także w kilku gatunkach. Rośliny występujące pojedynczo, karłowate i chore nie mogą być uznawane jako podstawa do określenia właściwości gleby, ponieważ mogą prowadzić do błędnych wniosków. Prawidłowe określenie warunków glebowych, pozwala na wytypowanie roślin, które na tym terenie będą dobrze się rozwijać, a pośrednio umożliwia zaplanowanie atrakcyjnego wyglądu ogrodu.

Rodzaj gleby, a rośliny na niej rosnące

Poniżej przedstawimy krótko przykładowe rośliny wskaźnikowe, na podstawie których można określić rodzaj gleby:

Gleby kwaśne

borówka brusznica, czerwiec roczny, fiołek trójbarwny, koniczyna polna, szczaw polny, wrzos.

Gleby zasadowe

babka zwyczajna, dymnica pospolita, pokrzywa żegawka, tobołki polne.

Gleby ubogie w wapń

chaber bławatek, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity.

Gleby zasobne w wapń

blekot pospolity, gorczyca polna, lucerna sierpowata, oset zwisły, szałwia łąkowa, świerzbnica polna.

Gleby ubogie w azot

bliźniczka psia trawka.

Gleby bogate w azot

gwiazdnica pospolita, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, rdest ostrogorzki, stulicha psia.

Gleby piaszczyste

chłodek drobny,chroszcz nagołodygowy, mydlnica lekarska, prosienicznik gładki, przymiotno kanadyjskie, ślaz zaniedbany, turzyca piaskowa.

Gleby gliniaste

kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, podbiał pospolity,

Gleby ilaste

glistnik jaskółcze ziele, ostróżeczka polna,

Gleby ubogie w próchnicę

chroszcz nagołodygowy, prosienicznik gładki, widłak jałowcowaty.

Gleby bogate w próchnicę

podagrycznik pospolity, pokrzywa żegawka, przytulia wonna, wierzbówka kiprzyca,

Gleby suche

turzyca niska, wilczomlecz sosnka,

Gleby wilgotne

firletka poszarpana, mięta, wiązówka błotna,

Gleby podmokłe

jaskier rozłogowy, kozłek lekarski, podbiał pospolity, skrzyp polny, szalej jadowity, żywokost lekarski

Torfowiska i wrzosowiska

gnidosz błotny, rosiczka okrągłolistna, widłak torfowy,

Gleby alkaliczne

cykoria podróżnik, dzwonek jednostronny, miłek wiosenny, wilczomlecz mały

Gleby leśne

dzięgiel leśny, nerecznica samcza, paprotka zwyczajna, skrzyp leśny, tomka wonna,

Poziom wód gruntowych

trzcinnik piaskowy, firletka poszarpana.